Hoeroa | Co-directors

Dr Jen Martin
(Te Rarawa, Te Aupōuri, Te Hikutū)

PhD (AUT), BA Hons, 1st Class (UoA), BA/BCom conj (UoA), Te Panekiretanga o te Reo,
Te Taura Whiri i te Reo Māori licensed translator (education sector)

Te Reo profile to come…